Şifre :  
Yayın Kimlik No
FaturaNo :
Malzeme Adı :
Cari Adı :
Cari Kodu :
Satış Tarih :
BMT :